Boek: De Complete Consultant

Auteur: Drs. Eric Mooijman MBA

Auteur en consultant Eric Mooijman leidt je in het boek ‘De Complete Consultant’ langs alle stappen van het consultingproces, van acquisitie tot oplevering. Je leert…
  • Je diensten verkopen en passende opdrachten binnenhalen
  • Het toepassen van de laatste ontwikkelingen (AI)
  • Oplossingen implementeren en adviesvaardigheden verbeteren.

Self-assessments

In het boek hoort bij ieder hoofdstuk een self-assessment om te kijken hoe relevant je nu bent als adviseur. Deze test kun je ook online doen.

“Binnen MitH Management wordt het boek De Complete Consultant van Eric Mooijman als zogenaamde Heilige Graal bestempeld. Consultants van MitH Management ontvangen een exemplaar bij indiensttreding om zich te laten inspireren, daarnaast biedt het boek mooie en pragmatische handvatten om de service- en dienstverlening van de organisatie te professionaliseren, verbeteren en/of te optimaliseren.”

Jorik van Vilsteren, adviseur/projectleider MitH Management, oktober 2023

Recensies

Een van de 10 boeken die je als consultant of adviseur gelezen moet hebben om bij te blijven
(Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (OOA en SIOO, maart 2022)

“Mooijman heeft een prettige schrijfstijl, wat de leesbaarheid van een boek met een hoge informatiedichtheid en veel Engelstalig jargon, bevordert. Door de overzichtelijke index en inhoudsopgave kan de lezer snel z’n weg vinden. Mooijman heeft de rijkdom aan aanpakken en competenties voor adviseurs inzichtelijk verwoord. Mooijman heeft met De Complete Consultant  een caleidoscoop geschreven over – een bepaald type – advieswerk in de 21e eeuw.”

Rudy Kohr

Mooi, compleet en nuttig handboek! Veel consultants zullen plezier beleven van dit mooie en nuttige boek!

Prof. dr. Ard-Pieter de Man Hoogleraar Business Economics VU Amsterdam. Voormalige Dean Sioo, Member Academic Advisory Committee Orde voor Organisatie Adviseurs OOA

“Een heel waardevol boek voor iedere adviseur en zzp’er”

Prof. dr. Nick van Dam, voormalig partner en momenteel extern senior adviseur McKinsey & Company en hoogleraar Corporate Learning & Leadership Development IE University Madrid en Nyenrode Business Universiteit.

“Een must read voor iedere consultant en adviseur”

Drs. Jan Rijken, director Cross Knowledge Insitute en consultant top 10 clients Cross Knowledge

“In De complete consultant geeft auteur Eric Mooijman raad over hoe je een succesvolle consultant wordt en blijft. Dat doet hij in 367 bladzijden en in vier delen. Voor de toonzetting: deel 2 heet ‘Zes stappen van de consulting waardeketen’, deel 3 ‘Vier Stijlkenmerken van de complete consultant’. Kortom, de aanpak is nogal Angelsaksisch. Verder is het een overzichtelijk, bijna encyclopedisch werk waar werkelijk alles in staat over de consultancy. ‘Het boek dat alle andere boeken overbodig maakt.’”

Drs.  Erwin van de Pol , Holland Management Review

“Waardevol in het boek vinden wij verder de ‘Inspiration Nuggets’. In ieder hoofdstuk, te beginnen met hoofdstuk 1 wordt een consultant gepresenteerd. In een min of meer vergelijkbare structuur vertellen deze consultants over hun werk, wat hen daarin inspireert, wat in de context van het werk voor hen belangrijk is en welke lessen ze geleerd hebben. Dat inspireert inderdaad, om je eigen zoektocht te beginnen en je eigen lessen te leren.”
dr. Ton Bruining & Rob Mataheru, KPC-groep

Omslag boek 'De complete consultant'
Nu
verkrijg-
baar
Over het boek
De Complete Consultant

Succesvol adviseren in de 21e digitale eeuw. Sta steviger in je schoenen als consultant. Ontdek onder andere hoe je je beter kunt profileren en hoe je gemakkelijker opdrachten kunt binnenhalen.

Bestel het boek

Adviesboek van het jaar 2022

Juryrapport: In dit boek staat de consultant en het werk, in het beschreven adviesproces centraal. Daarmee is het wat het adviesproces betreft een zeer goed en compleet boek voor met name jonge adviseurs die ook per deel gebruik kunnen maken van korte vragenlijsten om ze te helpen reflecteren.

Eric Mooijman heeft zich voor het schrijven van het boek gebaseerd op talrijke oude en nieuwe bronnen, waarmee hij een mooie combinatie maakt van de bewezen concepten, nieuw gedachtegoed en andere manieren van het vak uitoefenen. Ook de newtech toepassingen in de adviespraktijk worden niet overgeslagen. Deze hoofdstukken en die over de adviseur zelf zijn ook interessant voor meer ervaren consultants.

Toepasbaar en toegankelijk is ook het criterium dat we gebruiken in de selectie van boeken waarvan we denken dat ze betrekking hebben op universele thematieken die van belang zijn voor alle adviseurs en die weer eens in het zonnetje gezet mogen worden. De complete consultant is van die thema’s. Het boek is zijn ook mooi vormgegeven, door de opmaak zeer toegankelijk en door de samenvattingen en hulpmiddelen toepasbaar.

Rob Mataheru: “Wat de inspiration nuggets mij leren is dat adviseren als topsport is. Het vraagt een duidelijke focus en een evenwichtige houding.”

Op een heldere wijze beschrijft Mooijman deze fase van de waardeketen en legt daarbij goed uit welke keuzes in projectmanagement gemaakt kunnen worden. Het helpt de beginnend (intern) adviseur situaties te herkennen en met behulp van de aangeboden modellen en vormen van rapportage een project in te richten dat passend is voor de opdracht.

Rob Mataheru. “Ik herken in de beschrijvingen van de fases in de waardeketen, situaties waarmee ik te maken heb. Dit tweede deel van het boek helpt mij gerichter mijn werkzaam heden uit te voeren.”

“Door de inbreng van technologie zal het traditionele consulting delivery model, gebaseerd op een face-to-face, on-site consulting, met veel fysiek klantencontact en interactie tussen consultants en klanten, veranderen in een virtueel delivery model.” Mooijman snijdt hier een belangrijk en ook herkenbaar punt aan.

Persoonlijk vonden we het uitermate boeiend om bij Mooijman te lezen wat klanten belangrijk vinden en waar ze zich aan kunnen storen. Vanuit onze ervaring respectievelijk als intern en extern adviseur (Ton) en als organisatielid en intern adviseur (Rob) kunnen we ons een voorstelling maken van de schildering van noodzakelijkheden, fricties en aanpakken die worden gepresenteerd.

We vinden het volstrekt terecht dat Mooijman voor het ethisch en integer handelen van de consultant een hoofdstuk inruimt. In het hoofdstuk signaleert hij terecht dat consultants in hun werk ook vertrouwd moeten zijn met ethische benaderingen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam handelen en daarbij ook alert moet zijn op de spanningen die dit oproept.

Mooijman besteedt in het vierde en laatste hoofdstuk van zijn derde deel aandacht aan de loopbaanfasen en ontwikkeling van de adviseurs, aan de stressoren en de de-stressoren die zich voor kunnen doen en wat je als adviseur kunt doen om in een ontwikkel mindset te blijven en daardoor duurzaam inzetbaar te blijven. Ook in de 21e eeuw. Daarbij geeft Mooijman relevante adviezen die ook weer niet exclusief zijn voor consultants natuurlijk. Adviezen die je helpen om je passie en zingeving te bewaken en die je helpen vitaal te blijven en om wat de Japanners het Ikigai noemen – je levensdoel, levensmissie, reden van bestaan – te vinden en te koesteren.

Rob Mataheru. “Als trainee verkeer ik nu nog in de fase bewust onbekwaam. Dit boek helpt mij vooruit, wanneer ik het gericht inzet. In de opleiding tot intern adviseur leer ik hoe”.

De casebeschrijving nodigt ervaren onderwijsadviseurs (en opleiders van onderwijsadviseurs) uit om zelf een case uit te werken en daarbij ook oog te hebben voor de fricties die ze hebben ervaren en voor de valkuilen waar ze voor stonden.

(parafrase) De complete consultant’ is een waardevolle bron is voor interne onderwijsadviseurs en in het bijzonder voor de opleiding Intern onderwijsadviseur een waardevolle bron

Omslag boek 'De complete consultant'
Nu
verkrijg-
baar
Over het boek
De Complete Consultant

Succesvol adviseren in de 21e digitale eeuw. Sta steviger in je schoenen als consultant. Ontdek onder andere hoe je je beter kunt profileren en hoe je gemakkelijker opdrachten kunt binnenhalen.

Bestel het boek